Jquery image slider
1 2 3 4 5 6 7


3. DESIGN & CREATE
4. BUILD &  INSTALL
5. AFTER SALE SERVICE
หน้าแรก       บริษัท        การบริการ        ขั้นตอนทำงาน                                                 งบประมาณ         แกลอรี่       วิดีโอ      ติดต่อเรา


1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
การตรวจสอบเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่างานดังกล่าวมีความคืบหน้าตามที่ตั้งใจไว้ทั้งด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบจะดำเนินการเป็นเวลาหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาของโครงการ
การตรวจสอบไซต์งาน

หลังจากติดตั้งไฟแล้วให้ทดสอบว่าแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ตามแนวคิดที่ได้รับการออกแบบมาก่อนหน้านี้
การติดตั้งและทดสอบ
เป้าหมายคือการลดปัญหาที่นำไปสู่ข้อบกพร่อง เมื่อมีการระบุแล้วสามารถกำจัดได้และสามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในอนาคต สัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ
การควบคุมคุณภาพ&การจัดการ
เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
Contact Us

THAILAND OFFICE
THEPVONGSA ARCHITECTURE
33 G TOWER RAMA09, Huangkaung 
Bangkok 103310, Thailand
Tel : +662 954577888
Fax : +2145678
customerservice@thepvongsa.co.th
www.thepvongsa.co.th

LAO OFFICE
THEPVONGSA INTERIOR DESIGN SOLE
JIRO COPORATION Building , Saysettha 
Vienitane, LAOS 856
Tel : +856 20 563818888
kh.thepvongsa@gmail.com
www.thepvongsa.co.th


การออกแบบภายนอกของวิลล่าช่วยให้อาคารมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบและแสดงออก ทีมนักออกแบบตกแต่งภายในของ THEPVONGSA และทีมภายนอกผสมผสานภาพเงาของอาคารรูปร่างกลมกลืนกับพื้นผิวของผนังองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและโทนสี ชิ้นส่วนทุกรายละเอียดของภายนอกอาคารนำข้อมูลและความสวยงามของวัสดุ เป็นอาคารลักษณะในสถานที่แรกเน้นความถูกต้องของเจ้าของบ้านและรสชาติที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา นอกจากนี้การออกแบบภายนอกภายในยังเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ด้วย สถาปนิกและนักออกแบบทุกขั้นตอนของงานมีความหมายพิเศษ และการออกแบบภายนอกไม่หรูหราน้อยกว่าการออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิกและนักออกแบบดูแลผลกระทบทางอารมณ์ที่เหมาะสม บ้านภายนอกที่มีการตกแต่งอย่างหรูหรามีรูปที่หรูหรา รูปแบบอวกาศสามมิติผ่านการรับรู้มีผลกระทบต่อบุคคลโดยให้อารมณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการพิจารณาความสวยงามของอาคาร ขอบที่ถูกต้องของซุ้มบ้านช่วยให้สามารถระบุรูปร่างและเส้นโค้งได้อย่างชัดเจนซึ่งมุมมองภาพนิ่งจะสร้างความเป็นทั้งหมดและความต่อเนื่องของภาพ หลังคาแบบหลายเฉดของเฉดสีเทาอ่อนช่วยให้ภาพของความสว่างของอาคารและหน้าต่างสูงที่มีผนังเบาช่วยให้มองเห็นภาพได้ยาวนานและทำให้ภาพลักษณ์ของอาคารดูสง่างามมากยิ่งขึ้น สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในของ THEPVONGSA Design สะท้อนถึงแนวโน้มแฟชั่นในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว เวลาคลาสสิกที่พิสูจน์ยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดของความนิยม ภาพลักษณ์ที่กลมกลืนกันของบ้านหรูจะสร้างความสุขให้ครอบครัวได้มากกว่าหนึ่งชั่วอายุคน
การออกแบบภายนอก
พนักงานคุณภาพของเราพร้อมจะทุ่มเททำงานให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเพื่อตรงตามเวลาที่กำนดไว้
ขั้นตอนการดำเนินงาน