Jquery image slider
1 2 3 4 5 6 7


3. DESIGN & CREATE
4. BUILD &  INSTALL
5. AFTER SALE SERVICE
Interior Design
หน้าแรก       บริษัท        การบริการ        ขั้นตอนทำงาน                                                 งบประมาณ         แกลอรี่       วิดีโอ      ติดต่อเรา


1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
การตรวจสอบเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่างานดังกล่าวมีความคืบหน้าตามที่ตั้งใจไว้ทั้งด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบจะดำเนินการเป็นเวลาหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาของโครงการ
การตรวจสอบไซต์งาน

หลังจากติดตั้งไฟแล้วให้ทดสอบว่าแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ตามแนวคิดที่ได้รับการออกแบบมาก่อนหน้านี้
การติดตั้งและทดสอบ
เป้าหมายคือการลดปัญหาที่นำไปสู่ข้อบกพร่อง เมื่อมีการระบุแล้วสามารถกำจัดได้และสามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในอนาคต สัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ
การควบคุมคุณภาพ&การจัดการ
ทีมงานออกแบบตกแต่งภายในของเราที่ THEPVONGSA ให้บริการออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ที่มีละดับ

ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูภัตตาคารระดับพรีเมียม ห้องแสดงสินค้า, ร้านอาหารหรือ landscape ทีมงานออกแบบของเราจะช่วยสร้างพื้นที่ที่หรูหราและเหมาะสมอย่างแท้จริงให้คุณ.   ความเข้าใจของเราในการปรับปรุงแผนผังให้ดีขื้น ,ฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบมาดีจะเพี่มให้บ้านและสินทรัพย์ของคุณมีมูลค่าทั้งภายในและเชิงพาณิชย์ได้.

ทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในของเราจะร่วมมือกับคุณในการปรับปรุงฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยของบ้านและสินทรัพย์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขื้น . ความรู้และประสบการณ์ของเราพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน เนื่องจากเราเชื่อว่าฟังก์ชันของบ้านนั้นสำคัญพอ ๆ กับการออกแบบ และเมื่อสร้างบ้านให้ผู้อยู่อาศัยใสมีความสะดวกสบายนั้นมันก็ทำให้สภาพแวดล้อมมีความหรูหราในตัวนั้นเองได้.

เราจะประสานงานและบริหารจัดการทีมออกแบบและซัพพลายเออร์ระดับมืออาชีพที่รับผิดชอบในการพัฒนาโครงการของเรา เราจะจัดการโครงการของเราผ่านทุกขั้นตอนต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งที่ไร้ที่ติและทันต่อเวลา..

เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
Contact Us

THAILAND OFFICE
THEPVONGSA ARCHITECTURE
33 G TOWER RAMA09, Huangkaung 
Bangkok 103310, Thailand
Tel : +662 954577888
Fax : +2145678
customerservice@thepvongsa.co.th
www.thepvongsa.co.th

LAO OFFICE
THEPVONGSA INTERIOR DESIGN SOLE
JIRO COPORATION Building , Saysettha 
Vienitane, LAOS 856
Tel : +856 20 563818888
kh.thepvongsa@gmail.com
www.thepvongsa.co.th


พนักงานคุณภาพของเราพร้อมจะทุ่มเททำงานให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเพื่อตรงตามเวลาที่กำนดไว้
ขั้นตอนการดำเนินงาน