Jquery image slider
1 2 3 4 5 6 7
1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
3. DESIGN & CREATE
4. BUILD &  INSTALL
5. AFTER SALE SERVICE
หน้าแรก       บริษัท        การบริการ        ขั้นตอนทำงาน                                                 งบประมาณ         แกลอรี่       วิดีโอ      ติดต่อเรา


เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
ภาพรวมวิทีการทำงาน
หลังจากการประชุมเบื้องต้นกับ THEPVONGSA ARCHITECTURE การออกแบบพื้นที่ของคุณจะดำเนินการในห้าขั้นตอน

การออกแบบแนวคิด
ทีม THEPVONGSA ARCHITECTURE จะกำหนดทิศทางการออกแบบสร้างแผงอารมณ์เพื่อให้คุณรู้สึกถึงองค์ประกอบการออกแบบพื้นฐานในโครงการของคุณ
ทีมงานจะผลิตจานสีเริ่มต้นและนำเสนอไอเดียสำหรับแผนเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้คุณสามารถเสนอข้อเสนอแนะของคุณและให้ทีมมีโอกาสกลับไปทบทวนพื้นที่ต่างๆที่อาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

พัฒนารายละเอียดการออกแบบ
THEPVONGSA ARCHITECTURE จะเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด ๆ และผลิตเฟอร์นิเจอร์และแผนเสร็จสิ้นเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพพื้นที่ที่เสร็จสมบูรณ์
ทีมงานจะยืนยันเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (FF & E) ทั้งหมดที่จำเป็นในการเปลี่ยนพื้นที่ของคุณและแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่จะนำมาใช้ อีกครั้งคุณจะได้รับคำแนะนำให้นำเสนอข้อเสนอแนะในขั้นตอนนี้เพื่อให้ทีมมีโอกาสทบทวนพื้นที่ต่างๆที่อาจต้องได้รับการออกแบบใหม่

รายละเอียดการออกแบบ
เมื่อทีมงานได้รับการอนุมัติจากคุณแล้วพวกเขาสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไป: การแต่งเสร็จสิ้น FF & E และตารางเวลาอุปกรณ์สำหรับโครงการ
นอกจากนี้ทีมงานยังจะสร้างชุดออกแบบที่มีรายละเอียดประกอบไปด้วยเเบบเทรนด์รอบรายละเอียดม่านและสวิทช์ไฟ รายละเอียดภาพวาดของชิ้นงาน FF & E แบบกำหนดเองจะได้รับจาก THEPVONGSA ณ จุดนี้
ทีมงานจะขอความเห็นชอบจากคุณและคุณจะมีโอกาสได้ทบทวนพื้นที่ต่างๆที่อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ทบทวนการจัดทำ Package & Procuring
THEPVONGSA ARCHITECTURE จะได้รับภาพวาดจากสถาปนิกทำเครื่องหมายไว้และอนุมัติก่อนที่โครงการจะย้ายไปอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง ถ้าที่ปรึกษาและผู้รับเหมากำลังได้รับคำแนะนำให้ทำงานในโครงการทีมงานจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาในตอนนี้
ตลอดจนการวางคำสั่งซื้อและตรวจสอบการผลิตสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับโครงการของคุณทีมงานจะเข้าชมสถานที่ของคุณบ่อยๆเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่กำลังทำอยู่

การติดตั้งและการมอบโครงการ
ในที่สุดเมื่อโครงการใกล้จะเสร็จสิ้นทีมงานจะดูแลการติดตั้งในสถานที่ ส่วนใดของโครงการที่อาจต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมจะได้รับการกล่าวและดำเนินการโดยทีมงาน
เมื่อพอใจว่าโครงการได้รับการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานสูงสุดแล้วทีมงานสามารถพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลและรักษา FF & E ใหม่ทั้งหมดในพื้นที่ที่คุณเพิ่งเปลี่ยนใหม่


จัดส่งของที่บ้าน
การจัดส่งของบ้านยังเป็นเวลาของการตรวจสอบ: ทุกรายละเอียดได้รับการทดสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากที่สุด

บริการหลังการขาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ได้จบลงด้วยการจัดส่งโครงการ: THEPVONGSA ARCHITECTURE อยู่เสมอและพร้อมที่จะดำเนินการแทรกแซงของการบำรุงรักษาหรือทำรูปแบบขนาดเล็กแม้จะมีการจัดส่ง ในบางโครงการ RM ยังมีการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคอีกหลายเดือนหลังจากติดตั้ง
ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญในการตกแต่งที่มีคุณภาพสูงสุดของคุณสมบัติที่อยู่อาศัยที่หรูหราสำหรับลูกค้าฉลาดของเรา เราได้สร้างชื่อเสียงอันน่าอิจฉาและในบางกรณีกำลังทำงานให้กับครอบครัวที่มีชื่อเสียงในยุคที่สามทั้งในและต่างประเทศ
Contact Us

THAILAND OFFICE
THEPVONGSA ARCHITECTURE
33 G TOWER RAMA09, Huangkaung 
Bangkok 103310, Thailand
Tel : +662 954577888
Fax : +2145678
customerservice@thepvongsa.co.th
www.thepvongsa.co.th

LAO OFFICE
THEPVONGSA INTERIOR DESIGN SOLE
JIRO COPORATION Building , Saysettha 
Vienitane, LAOS 856
Tel : +856 20 563818888
kh.thepvongsa@gmail.com
www.thepvongsa.co.th


ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พนักงานคุณภาพของเราพร้อมจะทุ่มเททำงานให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเพื่อตรงตามเวลาที่กำนดไว้